Långa turer

För dig som vill ha den ultimata vildmarksupplevelsen har vi längre turer med övernattningar i tält och/eller stuga, där du kör din egen släde med 5-6 hundar. De längre turerna kan vara fysiskt krävande. Du kommer att få en fullständig genomgång hur man kör hundspann före turen och självklart finns din guide alltid inom räckhåll om du skulle känna dig osäker. Dessa turer körs i februari och mars.

Pris per person inkl moms, mat och logi, hundar,
hundmat, hundars utrustning samt släde. Priset
gäller exkl resa till och från Sweden Husky Tours.

3-dagarstur*    SEK 7.200:-
2-dagarstur**  SEK 5.400:- 

*)   Turen körs i Vedungsfjällen ca 15 mil väster
      om Korskrogen. 
**) Turen utgår från Björsjö.

På de längre turerna tar vi ut en bokningsavgift på SEK 2.000:-/person resterande belopp skall vara oss tillhanda senast 30 dagar före turens start. Bokningen är bindande.

Om du skulle bli förhindrad att deltaga under den aktuella turperioden gäller följande:
1.   du kan överlåta turen på en annan person, eller
2.  du kan genomföra turen vid senare tillfälle enligt överenskommelse

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller senarelägga en tur om skada eller sjukdom skulle uppstå på hundar eller personal, samt eventuella händelser som vi ej kan råda över och som är av sådan art att vi praktiskt inte kan genomföra turen. Vid inställd tur återbetalas hela det belopp som inbetalts i förskott.